Home

Het Nederlands Genootschap voor Aquacultuur (NGvA) is een vereniging met ca. 300 leden die als doel heeft de kennis en beoefening van de aquacultuur in Nederland in de ruimste zin van het woord te bevorderen. Onze leden zijn praktiserende viskwekers, mensen uit het onderwijs en onderzoek, toeleveranciers en anderszins geïnteresseerden in aquacultuur. Het Genootschap vormt voor dit bonte gezelschap een platform waar kennis en ervaring kan worden uitgewisseld en waar nuttige contacten kunnen worden gelegd. Het NGvA is een vereniging die in hoofdzaak uit twee commissies bestaat:
  • Redactiecommissie; verantwoordelijk voor de uitgave van het AQUAcultuur magazine (waar u als lid automatisch op geabonneerd bent)
  • Activiteitencommissie; verantwoordelijk voor de organisatie van evenementen door het jaar heen.
Door het jaar heen ontvangen leden minimaal 4 exemplaren van het AQUAcultuur magazine. Tevens worden er ook verschillende activiteiten (thema-avonden en thema dag) georganiseerd waar alle leden voor zijn uitgenodigd. Uitgelezen mogelijkheid om te netwerken en kennis bij te spijkeren. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van onze vereniging, te bereiken per e-mail op secretaris@ngva.org