Activiteiten

Voorzitter activiteiten commissie / bestuurslid Jelle Busscher
Commissie lid Ruud van den Berg
Commissie lid Boris van Troost 
Commissie lid Job van mill
   
   

De activiteitencommissie is sterk gericht op het vormen van een platform voor uitwisseling van kennis. Er wordt een tweetal activiteiten georganiseerd:

  • Thema-avonden Op een thema-avond wordt door een aantal vakkundige sprekers een actueel onderwerp behandeld dat relevant is voor de Nederlandse aquacultuur.  
  • Thema-dagen Tijdens een thema-dag wordt theorie getoetst aan de praktijk. Dit houdt in dat lezingen gecombineerd worden met excursies naar bedrijven. Een voorbeeld is de thema-dag over de productie van visvoeder, waar naast een aantal lezingen, een bezoek aan een visvoerfabriek werd gebracht. Uiteraard zijn naast bovengenoemde zaken vooral de sociale contacten tijdens bijeenkomsten van groot belang.  

Gemiddeld worden er een aantal thema-avonden en één thema-dag per jaar georganiseerd.