ALV 13 Maart 2019

zo, 03/25/2018 - 13:09 -- ngva

Geacht lid.

Namens het NGvA bestuur nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op Woensdag 13 Maart.

De avond zal beginnen met een presentatie door Ramon Wijts van Protix over de productie van insectenmeel als vervanger voor vismeel.

Sinds de oprichting in 2009 is Protix het toonaangevende bedrijf voor insecteningrediënten met een breed scala aan ingrediënten van de Black Soldier Fly.

 

In 2009 richtten Kees Aarts en Tarique Arsiwalla Protix op om bij te dragen aan een duurzaam voedselsysteem door ingrediënten van insecten te ontwikkelen. Sinds 2017 heeft Protix meelworm, krekel en sprinkhanen toegevoegd door de overname van Fair Insects. Het bedrijf heeft een sterke reputatie op het gebied van innovatie en commerciële marktintroducties. Door middel van hightech controlesystemen, kunstmatige intelligentie, genetische verbeteringsprogramma's en robotica, kan Protix consistent en op de juiste kwaliteit produceren. 

 

De ALV zal plaatsvinden in Wageningen, in de bovenzaal van eetcafé H41.

Adres: eetcafe H41 heerenstraat 41, 6701DH Wageningen
*Parkeren is het beste mogelijk op de Gerdesstraat, dit is op 5 minuten lopen van H41.
op de locatie is het mogelijk om voor aanvang van de vergadering te eten. Reserveren kan via de website van H41 (http://www.h41.nl/)  (geef daarbij aan dat u aansluitend naar de ledenvergadering van het NGvA gaat)

 Programma van de avond:

-          19:00: Inloop met koffie/thee

-          19:30: Presentatie Ramon Wijts, Protix

-          20:15: ALV

-          Aansluitend Borrel

I.v.m. doorgeven van het aantal aanwezigen willen wij u vragen uzelf aan te melden via email: secretaris@ngva.org (dat kan ook door het formulier hieronder in te vullen)

 

Agenda van de ALV

1.     Opening en vaststellen agenda

2.     Notulen voorgaande Algemene Ledenvergadering (d.d. 14 November 2018 )

3.     Verkiezing bestuursleden

4.     Jaarverslag Vereniging 2018 ( en vooruitblik 2019)

5.     Jaarverslag Redactie 2018

6.     Jaarverslag Activiteitencommissie 2018

7.     Verslag kascommissie.

8.     Financieel jaarverslag 2018

9.     Begroting 2019

10.  Benoeming kascommissie 2019

11.  Suggesties nieuwe initiatieven/activiteiten

12.  Rondvraag

13.  Sluiting

 

@2: de notulen van de vorige ledenvergadering treft u aan in de deze link

 

 @3;de eerste bestuurstermijn van 3 jaar is verlopen voor dhr Schuphof. Dhr Schuphof stelt zich herkiesbaar om opnieuw plaats te nemen in het bestuur, en de functie van voorzitter op zich te nemen. Het bestuur stelt voor dhr Schuphof voor een tweede termijn te benoemen als bestuurslid. Wilt u zichzelf kandidaat stellen, of iemand voordragen voor het bestuur, kunt u dit voorafgaand aan de vergadering aangeven bij het bestuur.

 

We hopen u allen op deze avond te mogen begroeten.

 

Met vriendelijke groet,

 

namens het bestuur en de activiteitencommissie,
 

Job van Mil
Jelle Busscher