Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt: voorzitter, secretaris, penningmeester aangevuld met één lid van de redactiecommissie en één lid van de activiteitencommissie.

Het bestuur van de vereniging houdt zich bezig met het reilen en zeilen op de volgende aandachtsgebieden:

  • coördinatie van de activiteiten van de commissies om de doelstellingen van de vereniging te realiseren.
  • faciliteren van de werkzaamheden van de commissies (financieel en organisatorisch).
  • representatie van de vereniging in (inter)nationale fora.
  • opbouwen, onderhouden en uitbreiden van contacten met internationale gelijksoortige organisaties zoals EAS, WAS en AES.
Positie Naam Bereikbaar via
voorzitter Jeroen Schuphof voorzitter@ngva.org
secretaris Jeroen Noordermeer secretaris@ngva.org
penningmeester Jori de Kok secretaris@ngva.org
Redactiecommissie Jelle Busscher redactie@ngva.org
Activiteitencommissie Jelle Busscher activiteiten@ngva.or

 

Voorzitter Secretaris Penningmeester Redactiecommissie Activiteitencommissie
Jeroen Schuphof Jeroen Noordermeer Jori de Kok Jelle Busscher Jelle Busscher
voorzitter@ngva.org info@ngva.org info@ngva.org redactie@ngva.org activiteiten@ngva.org