Aquacultuur

Ga naar Aquacultuur-online

De redactiecommissie stelt het bijzonder op prijs wanneer u als lezer een suggestie voor een reportage of een zelf geschreven artikel, etc. over een onderwerp dat verband houdt met aquacultuur, instuurt voor publicatie. Naast kale tekst worden illustraties (foto's, tabellen, etc.) ook meegenomen. Voor meer informatie op indien u uw artikel direct wilt sturen kunt u contact zoeken met de redactiecommissie per e-mail redactie@ngva.org.

AQUAcultuur magazine is het officieel orgaan van het Nederlands Genootschap voor Aquacultuur (NGvA). De artikelen in het blad worden geschreven door de leden van de redactiecommissie en de uitgave wordt verzorgd door de GBU-Groep op Urk. Het blad heeft als doelgroepen viskwekers, schelpdierkwekers en overige in aquacultuur geïnteresseerden. AQUAcultuur verschijnt viermaal per jaar en biedt actuele informatievoorziening op het gebied van de aquacultuur en bevat de volgende rubrieken:

 

  • Redactioneel
  • Van de Verenigingen (NGvA of NeVeVi)
  • Uit het Nieuws gevist
  • Bedrijfsreportage
  • Capita Selecta
  • Centraal Artikel
  • Aquacultuur Overzee
  • Uit de Ziekenboeg
  • Uit de Keuken

 

Hoofdredacteur Roel Bosma
Redactieleden Wim van Eijk
  Peter van der Heijden
  Magnus van der Meer
  Jan-Willem Henfling
  Jelle Busscher